Dobór gaśnic i systemów do domu

Już nasze dzieci są uczone, jak niebezpieczna może być zabawa ogniem i jak w gruncie rzeczy niewiele wymóg, żeby doszło do zaprószenia ognia. W wielu szkołach Wielkiej Brytanii, co roku prowadzone są specjalne szkolenia dla dzieci i ich rodziców, w czasie, jakich dzieci uczone są podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz tego jak wygląda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zaś ich rodzicom zwraca się uwagę na błędy, jakie mogą być przyczyną pożaru. Ale i na polskim rynku funkcjonuje mnóstwo organizacji, oferujących wyspecjalizowane szkolenia bhp i oferujących ochronę z tego zakresu. Szkoły dodatkowo organizują warsztaty ppoż., podczas których uczniom prezentuje się, jak powinni się zachować w razie wybuchu pożaru. To, że w firmach przeprowadza się warsztaty ppoż., jest obecnie normą, w podobny sposób jak to, że każdy nowoczesny budowla, zanim zostanie oddany do użytku, musi być skontrolowany i przyjęty przez nadzór bhp, i to, że kontrole takie są raz do roku powtarzane. Sprawdzana jest opcja jak najszybszego opuszczenia budynku przez znajdujących się w tym miejscu ludzi, sprawdzane są gaśnice, a w detalach to, czy umiejscowione są one w widzialnych miejscach – i czy nie są stare. Trenowany na okoliczność wystąpienia zagrożenia pożarem jest również obsada danego obiektu: nadzór bhp wyznacza wówczas miejsce zbiórki ewakuowanych z zagrożonego miejsca osób, uczy kadrę budowli, jak postępować ze znajdującymi się w nim ludźmi i na ostatek, jak postępować, aby nie powiększać zagrożenia i nie komplikować pracy policji i straży pożarnej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.