Korzyści z wyjątkowego płynu

AdBlue jest wodnym roztworem amoniaku, jaki niweluje wypuszczenie groźnych gazów spalinowych, a więc w następstwie utrudnia powiększaniu się efektu cieplarnianego i zapobiega tworzeniu się kwaśnych deszczy, toteż znalazł wykorzystanie w nowej generacji silnikach wysokoprężnych, wykorzystujących technikę (selektywnej redukcji krystalicznej) inaczej SCR. Jego produkowanie ściśle związane jest z ustaleniami legislacyjnymi parlamentu europejskiego, dotyczącymi norm emisji spalin, jakie wprowadzone były w od przeszło 6 lat oraz mniej więcej, co 24 miesiące są weryfikowane oraz stają się z każdym rokiem bardziej restrykcyjne, a sprowadzają się w praktyce do nałożenia na projektantach samochodów ciężarowych o wadze powyżej 3, 5 tony dopasowanie taboru do unijnych norm. Czołowym w Polsce zakładem chemicznym, dostosowanym do tworzenia, przechowywania oraz transportu AdBlue są puławskie Zakłady Azotowe. Czołowym kłopotem w produkowaniu, magazynowaniu oraz spedycji Adblue jest jego korozyjność, dlatego na każdym etapie produkcji konieczne są kontenery z przewodami, zawory oraz armatura wykonana z antykorozyjnych stali austenitycznych lub również różnych tworzyw sztucznych i w związku z tym Z.A. „Puławy” transportują AdBlue swoimi środkami transportu. Nawet składowanie AdBlue może być dość problematyczne, jako że choć nie jest zapalny, jest roztworem, jaki w temperaturze poniżej 11, 5 stopnia Celsjusza krystalizuje się, stąd zbiorniki, w których się znajduje, muszą być planowo izolowane lub też, w przypadku takiej potrzeby, podgrzewane, niemniej jednak też ostrożnie, bowiem w temperaturze wyższej niż trzydzieści stopni Celsjusza może nastąpić wytrącenie się amoniaku, przez reakcji podwójnej wymiany.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.